KurTuEsi.lv kurtuesi.lv - GPS sekošanas sistēmas un interneta karšu risinājumi © 2008–2010 KurTuEsi http://www.kurtuesi.lv http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/svetcelojums_2011 Iespēja sekot 12 svētceļnieku grupām uz Aglonu <p> <span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">No 27.07.2011&nbsp;<span data-scayt_word="ikvienam" data-scaytid="2">ikvienam</span>&nbsp;<span data-scayt_word="interesentam" data-scaytid="3">interesentam</span>&nbsp;<span data-scayt_word="ir" data-scaytid="4">ir</span>&nbsp;<span data-scayt_word="iespēja" data-scaytid="8">iespēja</span>&nbsp;<span data-scayt_word="sekot" data-scaytid="10">sekot</span> 12 <span data-scayt_word="svētceļnieku" data-scaytid="11">svētceļnieku</span> <span data-scayt_word="grupām" data-scaytid="12">grupām</span> <span data-scayt_word="uz" data-scaytid="13">uz</span>&nbsp;<span data-scayt_word="Aglonu" data-scaytid="14">Aglonu</span>.&nbsp;<span data-scayt_word="Tas" data-scaytid="15">Tas</span>&nbsp;<span data-scayt_word="iespējams" data-scaytid="16">iespējams</span>&nbsp;<span data-scayt_word="aktvizējot" data-scaytid="17">aktvizējot</span>&nbsp;<a href="http://kurtuesi.lv/sekot/svetcelojums">&scaron;o&nbsp;<span data-scayt_word="interneta" data-scaytid="18">interneta</span>&nbsp;<span data-scayt_word="saiti" data-scaytid="20">saiti</span></a></span></span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p> <span style="font-size:11px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span data-scayt_word="Aktivizējot" data-scaytid="22">Aktivizējot</span>&nbsp;&scaron;o&nbsp;<span data-scayt_word="interneta" data-scaytid="19">interneta</span>&nbsp;<span data-scayt_word="saiti" data-scaytid="21">saiti</span>,&nbsp;<span data-scayt_word="ikviens" data-scaytid="23">ikviens</span>&nbsp;<span data-scayt_word="var" data-scaytid="25">var</span>&nbsp;<span data-scayt_word="iekļūt" data-scaytid="27">iekļūt</span>&nbsp;<span data-scayt_word="autorizētā" data-scaytid="28">autorizētā</span>&nbsp;<span data-scayt_word="sistēmā" data-scaytid="29">sistēmā</span>,&nbsp;<span data-scayt_word="kurā" data-scaytid="30">kurā</span>&nbsp;<span data-scayt_word="ir" data-scaytid="5">ir</span>&nbsp;<span data-scayt_word="iespēja" data-scaytid="9">iespēja</span>&nbsp;<span data-scayt_word="aplūkot" data-scaytid="31">aplūkot</span>&nbsp;<span data-scayt_word="visu" data-scaytid="32">visu</span> <span data-scayt_word="divpadsmit" data-scaytid="33">divpadsmit</span> <span data-scayt_word="svētceļojuma" data-scaytid="34">svētceļojuma</span>&nbsp;<span data-scayt_word="gājienu" data-scaytid="36">gājienu</span>&nbsp;<span data-scayt_word="pašreizējās" data-scaytid="37">pa&scaron;reizējās</span> <span data-scayt_word="atrašanās" data-scaytid="38">atra&scaron;anās</span>&nbsp;<span data-scayt_word="vietas" data-scaytid="39">vietas</span> un&nbsp;<span data-scayt_word="pēdējo" data-scaytid="40">pēdējo</span>&nbsp;<span data-scayt_word="četru" data-scaytid="41">četru</span>&nbsp;<span data-scayt_word="stundu" data-scaytid="42">stundu</span>&nbsp;<span data-scayt_word="vēsturi" data-scaytid="43">vēsturi</span>. <span data-scayt_word="Lietotājiem" data-scaytid="44">Lietotājiem</span> <span data-scayt_word="ir" data-scaytid="6">ir</span> <span data-scayt_word="arī" data-scaytid="45">arī</span> <span data-scayt_word="piekļuve" data-scaytid="46">piekļuve</span> <span data-scayt_word="senākai" data-scaytid="47">senākai</span> <span data-scayt_word="gājiena" data-scaytid="48">gājiena</span> <span data-scayt_word="vēsturei" data-scaytid="50">vēsturei</span>, <span data-scayt_word="līdz" data-scaytid="51">līdz</span> pat <span data-scayt_word="gājiena" data-scaytid="49">gājiena</span> <span data-scayt_word="uzsākšanas" data-scaytid="52">uzsāk&scaron;anas</span> <span data-scayt_word="brīdim" data-scaytid="53">brīdim</span>. <span data-scayt_word="Krustagājiens" data-scaytid="54">Krustagājiens</span>&nbsp;<span data-scayt_word="ilgs" data-scaytid="55">ilgs</span>&nbsp;trīs pilnas&nbsp;<span data-scayt_word="nedēļas" data-scaytid="57">nedēļas</span>&nbsp;un,&nbsp;<span data-scayt_word="izmantojot" data-scaytid="58">izmantojot</span>&nbsp;<span data-scayt_word="KurTuEsi.lv" data-scaytid="1">KurTuEsi.lv</span> <span data-scayt_word="sekošanas" data-scaytid="59">seko&scaron;anas</span>&nbsp;<span data-scayt_word="pakalpojumu" data-scaytid="60">pakalpojumu</span>,&nbsp;<span data-scayt_word="ikviens" data-scaytid="24">ikviens</span>&nbsp;<span data-scayt_word="var" data-scaytid="26">var</span>&nbsp;<span data-scayt_word="izvēlēties" data-scaytid="61">izvēlēties</span>,&nbsp;<span data-scayt_word="kur" data-scaytid="62">kur</span>&nbsp;un&nbsp;<span data-scayt_word="kad" data-scaytid="63">kad</span>&nbsp;<span data-scayt_word="svētceļojumiem" data-scaytid="64">svētceļojumiem</span> <span data-scayt_word="pievienoties" data-scaytid="65">pievienoties</span>. <span data-scayt_word="Aglona" data-scaytid="66">Aglona</span> - <span data-scayt_word="svētceļojuma" data-scaytid="35">svētceļojuma</span> <span data-scayt_word="mērķis" data-scaytid="67">mērķis</span> - <span data-scayt_word="kartē" data-scaytid="68">kartē</span> <span data-scayt_word="ir" data-scaytid="7">ir</span> <span data-scayt_word="norādīta" data-scaytid="69">norādīta</span> <span data-scayt_word="ar" data-scaytid="70">ar</span> <span data-scayt_word="sarkanu" data-scaytid="71">sarkanu</span> <span data-scayt_word="apli" data-scaytid="72">apli</span>.</span></span></p> </div> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/svetcelojums_2011 Fri, 29 Jul 2011 11:37:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/GPS_sekosana SIA Maplant un KurTuEsi nodrošina GPS sekošanu vieglajām automašīnām <p> SIA Maplant ir viena no nedaudzajām Latvijas kompānijām, kas spēj nodro&scaron;ināt GPS seko&scaron;anu vieglajām automa&scaron;īnām uz augstas izsķirstpējas Latvijas pārskata kartes un no iegūtajiem izseko&scaron;anas datiem ģenerēt jaunajam autonokļa likumam atbilsto&scaron;as GPS seko&scaron;anas sistēmas izdrukas, kurās iekļauts komersants, kura īpa&scaron;umā vai turējumā atrodas automobilis, nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, marka, modelis, dzinēja darba tilpums, automobiļa brauciena mar&scaron;ruts (izmantojot LR VZD adre&scaron;u reģistru), datums, brauciena sākuma un beigu laiks. Papildus informācijai lūdzam rakstīt uz <a href="mailto:kurtuesi@kurtuesi.lv">kurtuesi@kurtuesi.lv</a> vai zvanīt - 22057777.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/GPS_sekosana Tue, 21 Dec 2010 10:07:51 +0200 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Magellan_Triton_1500_apskats Magellan Triton 1500 + TOPO Latvia apskats by fon Schmitz <div id="imgset"> <a href="http://www.gps-shop.lv/product_info.php?products_id=98"><img alt="Magellan Triton 1500" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/T1500.jpg" /></a></div> <p> Pavisam nejau&scaron;i manā rīcībā uz mēnesi nonāca Magellan Triton 1500. Mans iepriek&scaron;ējais bija aizgājis pie tēviem, tie&scaron;i pirms liela izbrauciena, kur bija plānots atrast daudz slēpņus. &nbsp;Laiks lai pie&scaron;autos pie Triton 1500 bija nedaudz, tāpēc nācās GPS apgūt darba gaitā. Pa lielam viss, kas bija nepiecie&scaron;ams, lai atrastu konkrētu vietu, bija intuitīvi atrodams.</p> <p> Vieglākam&nbsp;darbam tika uzinstalēta arī Magellan OpenSource palīgprogramma VantagePoint. &Scaron;ī programma man ļoti patika, jo viss, kas bija vajadzīgs ir labi saprotams un viegli atrodams. &Scaron;ajā programmā varēja salikt visus punktus, kas bija vajadzīgi, un pēc tam viņus visus pārsūtīt uz GPS.</p> <p> Savas pamatfunkcijas Triton 1500 pildīja ļoti labi. (Precīzas koordinātes, ātri saķer satelītus, laba karte). Bet&nbsp;tomēr viņam pietrūka viena funkcija, kas bija eXplorist sērijai, un priek&scaron; slēpņo&scaron;anas reizēm tomēr noder - projicē&scaron;ana.</p> <p> Kopumā plusi un mīnusi:</p> <p> + Lielais ekrāns;</p> <p> + Precīzs, labi ķer satelītus;</p> <p> + VantagePoint;</p> <p> + Bateriju aizdares skrūve (eXploristiem, kā arī 300 un 500 Tritonam skrūve ar smalko vītni pret &scaron;ī modeļa skrūvi ir kā diena pret nakti);</p> <p> - Lietotāja &quot;Interfeiss&quot; priek&scaron; slēpņo&scaron;anas (Viss ir labi līdz brīdim, kad no ierīces vajag dzēst ārā slēpņus vai arī skrollēt aprakstus);</p> <p> - Dažu nosacīti svarīgu funkciju trūkums.</p> <p> GPS iekārtas apraksts: <a href="http://bit.ly/djsqtZ">http://bit.ly/djsqtZ</a>; Kartes apraksts: <a href="http://bit.ly/8X8rEx ">http://bit.ly/8X8rEx&nbsp;</a></p> <p> <em>Fon Schmitz (īstajā vārdā Edijs &Scaron;mits) &nbsp;ir viens no pirmajiem un pa&scaron;iem aktīvākajiem Latvijas slēpņotājiem, kas iesaistās ne tikai slēpņo&scaron;anā un slēpņu izvieto&scaron;anā, bet organizē nopietnus slēpņotāju saietus ar sacensībām un ballītēm.</em></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Magellan_Triton_1500_apskats Thu, 12 Aug 2010 11:25:05 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Slepnosana_LabaaDabaa Slēpņošana mūzikas un mākslas festivālā LabaDaba <div id="imgset"> <a href="http://www.labadaba.lv"><img alt="LabaDaba 2010" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/22.jpg" /></a></div> <p> Augusta pirmajā nedēļas nogalē (6.-8. augustā) Līgatnes pagasta Ratniekos notika starptautisks mūzikas festivāls Laba Daba (www.labadaba.lv). Kā vienu no papildus aktivitātēm festivāla otrajā dienā kurtuesi.lv un gps-shop.lv piedāvāja slēpņo&scaron;anu (<em>Geocaching</em>) ar mērķi apmeklētājus iepazīstināt ar jaunākajām Garmin un Magellan GPS tūrisma iekārtām un popularizēt &scaron;o pasaulē pla&scaron;i pazīstamo apslēpto dārgumu meklē&scaron;anas spēli.</p> <p> Kurtuesi.lv un gps-shop.lv darbinieku Kaspara un Emīla pavadībā, izmantojot Garmin Dakota 20, Magellan Triton 500 un Triton 1500 GPS tūrisma iekārtas, festivāla apmeklētāji tika pavadīti uz pasākuma norises vietai vistuvāk eso&scaron;o slēpni pie Zanderu dolomīta alām (Ģeoslēpnis &bdquo;Zanderu caves&rdquo;: <a href="http://bit.ly/9UHyj4">http://bit.ly/9UHyj4</a>).</p> <p> Cilvēku atsaucība bija necerēti liela. Starp slēpņot gribētājiem bija iesācēji, kuriem &scaron;is bija pirmais ģeoslēpnis un profesionāļi, kuru kontā ir jau ap 1000 atrastiem slēpņiem, ieskaitot ārzemēs. Vispārsteidzo&scaron;ākā bija pa&scaron;u mazāko interesentu, Elzas un Rūda, apķērība pirmo reizi slēpņojot. Abi jaunie&scaron;i visātrāk atrada slēpni, uzdeva visinteresantākos jautājumus un acumirklī apguva Magellan Triton 500 ar TOPO Latvija karti lieto&scaron;anu - prieks par jaunatni!</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Slepnosana_LabaaDabaa Wed, 11 Aug 2010 14:33:45 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/sekot_krustagajienam Iespēja sekot līdzi Liepājas diacēzes krustagājienam uz Aglonu. <p> No 26/07/2010 <span data-scayt_word="ikvienam" data-scaytid="1">ikvienam</span> <span data-scayt_word="interesentam" data-scaytid="2">interesentam</span> <span data-scayt_word="ir" data-scaytid="3">ir</span> <span data-scayt_word="iespēja" data-scaytid="5">iespēja</span> <span data-scayt_word="sekot" data-scaytid="7">sekot</span> <span data-scayt_word="līdzi" data-scaytid="8">līdzi</span> <span data-scayt_word="Liepājas" data-scaytid="9">Liepājas</span> <span data-scayt_word="diacēzes" data-scaytid="10">diacēzes</span> <span data-scayt_word="krustagājienam" data-scaytid="11">krustagājienam</span> <span data-scayt_word="uz" data-scaytid="12">uz</span> <span data-scayt_word="Aglonu" data-scaytid="13">Aglonu</span>. <span data-scayt_word="Tas" data-scaytid="14">Tas</span> <span data-scayt_word="iespējams" data-scaytid="15">iespējams</span> <span data-scayt_word="aktvizējot" data-scaytid="16">aktvizējot</span> <a href="http://www.kurtuesi.lv/sekot/svetcelojums">&scaron;o <span data-scayt_word="interneta" data-scaytid="17">interneta</span> <span data-scayt_word="saiti" data-scaytid="19">saiti</span></a></p> <p> <span data-scayt_word="Aktivizējot" data-scaytid="21">Aktivizējot</span> &scaron;o <span data-scayt_word="interneta" data-scaytid="18">interneta</span> <span data-scayt_word="saiti" data-scaytid="20">saiti</span>, <span data-scayt_word="ikviens" data-scaytid="22">ikviens</span> <span data-scayt_word="var" data-scaytid="24">var</span> <span data-scayt_word="iekļūt" data-scaytid="26">iekļūt</span> <span data-scayt_word="autorizētā" data-scaytid="27">autorizētā</span> <span data-scayt_word="sistēmā" data-scaytid="28">sistēmā</span>, <span data-scayt_word="kurā" data-scaytid="29">kurā</span> <span data-scayt_word="ir" data-scaytid="4">ir</span> <span data-scayt_word="iespēja" data-scaytid="6">iespēja</span> <span data-scayt_word="aplūkot" data-scaytid="30">aplūkot</span> <span data-scayt_word="svētceļojuma" data-scaytid="31">svētceļojuma</span> <span data-scayt_word="gājiena" data-scaytid="32">gājiena</span> <span data-scayt_word="pašreizējo" data-scaytid="33">pa&scaron;reizējo</span> <span data-scayt_word="atrašanās" data-scaytid="34">atra&scaron;anās</span> <span data-scayt_word="vietu" data-scaytid="35">vietu</span> un <span data-scayt_word="pēdējo" data-scaytid="36">pēdējo</span> <span data-scayt_word="četru" data-scaytid="37">četru</span> <span data-scayt_word="stundu" data-scaytid="38">stundu</span> <span data-scayt_word="vēsturi" data-scaytid="39">vēsturi</span>. <span data-scayt_word="Krustagājiens" data-scaytid="40">Krustagājiens</span> <span data-scayt_word="ilgs" data-scaytid="41">ilgs</span> <span data-scayt_word="trīs" data-scaytid="42">trīs</span> <span data-scayt_word="pilnas" data-scaytid="43">pilnas</span> <span data-scayt_word="nedēļas" data-scaytid="44">nedēļas</span> un, <span data-scayt_word="izmantojot" data-scaytid="45">izmantojot</span> <span data-scayt_word="mūsu" data-scaytid="46">mūsu</span> <span data-scayt_word="sekošanas" data-scaytid="47">seko&scaron;anas</span> <span data-scayt_word="pakalpojumu" data-scaytid="48">pakalpojumu</span>, <span data-scayt_word="ikviens" data-scaytid="23">ikviens</span> <span data-scayt_word="var" data-scaytid="25">var</span> <span data-scayt_word="izvēlēties" data-scaytid="49">izvēlēties</span>, <span data-scayt_word="kur" data-scaytid="50">kur</span> un <span data-scayt_word="kad" data-scaytid="51">kad</span> tam <span data-scayt_word="visērtāk" data-scaytid="52">visērtāk</span> <span data-scayt_word="pievienoties" data-scaytid="53">pievienoties</span>.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/sekot_krustagajienam Mon, 26 Jul 2010 16:39:31 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Barona_taka_2010 Barona Taka 2010 on-line sekošana <p> No 07.-23.07.2010 www.kurtuesi.lv interneta kar&scaron;u portālā zem saites <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/baronataka">www.kurtuesi.lv/velo/baronataka</a> ir iespējams sekot Barona Taka 2010 gaitai on-line. Ikviens var uzzināt vietu, kur nokļuvu&scaron;i velomaratona dalībnieki, ar cik lielu ātrumu tie pārvietojas un kāda ir to nesenā pārvieto&scaron;anās vēsture. &Scaron;āda iespēja ir it īpa&scaron;i noderīga tiem, kuri &bdquo;Barona takai&rdquo; vēlas pievienoties tikai atsevi&scaron;ķā posmā. Atliek vien apskatīties attiecīgās dienas distanci, lai noskaidrotu, cik tālu pa to jau nobrauku&scaron;i velomaratona dalībnieki. Lai labi ripo!</p> <p> <object height="385" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iG0tzl3KAX8&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="385" src="http://www.youtube.com/v/iG0tzl3KAX8&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480"></embed></object></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Barona_taka_2010 Tue, 06 Jul 2010 14:14:20 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Burusports_Celotajs_Salmo Magellan Triton ar KurTuEsi Latvijas TOPO karti tagad var iegādāties un aptaustīt veikalos Burusports, Ceļotājs un Salmo <p> Sākam sadarbību ar veikaliem&nbsp;<a class="tweet-url hashtag" href="http://twitter.com/search?q=%23Burusports" rel="nofollow" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; color: rgb(204, 51, 0); " title="#Burusports">#Burusports</a>, Ceļotājs un Salmo par Magellan Triton GPS iekārtu ar LV karti izplatī&scaron;anu:<a class="tweet-url web" href="http://bit.ly/amWhGP" rel="nofollow" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; color: rgb(204, 51, 0); " target="_blank">http://bit.ly/amWhGP</a></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/Burusports_Celotajs_Salmo Mon, 28 Jun 2010 10:09:17 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/jauns-produkts-roads-of-latvia-zl-prov-1-0 Jauns produkts – Roads of Latvia ZL Pro.v.1.0 <div id="imgset"> <a class="thickbox" title="ZL Hotline" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/31.jpg" rel="news_31"> <img alt="" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/31_s.jpg"/></a> </div> <p>Karte ir izveidota sadarbībā ar Kurtuesi.lv un ZL Hotline.</p> <p>Bezmaksas atjaunojumi produktam: ne māzāk ka 6 menēšu laikā no pirkšanas brīža</p> <p>Info par ZL Hotline datu bāzi: datu bāze sastāv no informācijas par uzņēmumiem un iestādēm, kas veic reālu darbību konkrētajā laika periodā. Pašreiz ZL HOTLINE datu bāzē ir 90 688 ieraksti. Datu bāzes veidošanā tiek izmantoti tikai faktiskie dati (reālās atrašanās adreses, tālruņu numuri, darbības nozares utt.) To noskaidrošanā un aktualizēšanā tiek izmantoti efektīvākie un ticamākie informācijas avoti.</p><br /><br /><br /> <p>Informācija par karti:</p> <ul> <li>automātiska maršrutēšana </li> <li>69 detalizētas pilsētas + 1 ciemats </li> <li>pilns pārklājums starp pilsētām ieskaitot zemes ceļus, meža ceļus un t.t. </li> <li>adrešu meklēšana visā Latvijā </li> <li>pilna hidrogrāfija </li> <li>kopumā vairāk kā 77000 km ceļu </li> <li>ēku kontūras Rīgā, Liepajā, Ventspilī </li> <li>jauno novadu robežas </li> <li>Kartes versija datoram (MapSource) </li> <li>iebūvēta ZL Hotline datu bāze (POI skaits - 90688) </li> <li>kartes pārklājuma atjaunošana: aptuveni 1 reizi mēnesī </li> </ul> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/jauns-produkts-roads-of-latvia-zl-prov-1-0 Fri, 18 Sep 2009 13:47:59 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesi.lv-trilingual kurtuesi.lv - trilingual <p>No šodienas kurtuesi.lv sāk dzīvot trilingvāli: komunicējam ar Jums trijās valodās – latviešu, krievu un angļu. Iesakiet mūsu portālu saviem draugiem no visas pasaules! </p> <p>С сегодняшнего дня kurtuesi.lv начинает трилингвальную жизнь: мы будем общаться с Вами на трех языках – латышском, русском и английском. Рекомендуйте наш портал своим друзьям со всего мира! </p> <p>From now on, kurtuesi.lv is becoming trilingual: we will communicate with our users in Latvian, Russian, and English. Do recommend us to your friends from around the world! </p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesi.lv-trilingual Fri, 18 Sep 2009 12:53:31 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-6-smiltenes-posma-marsruti-sadala-velokarte Publicēti SEB MTB 6. Smiltenes posma maršruti sadaļā Velokarte <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo"><img alt="Latvijas MTB maratons" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/14.jpg" /></a></div> <p> Sadarbībā ar <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a>, esam <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/racing/stage/SEB-6/season/2009/type/sport">nopublicēju&scaron;i</a> SEB MTB MARATONA 6. posma Smiltene velomartona rezultātus(27.09.2009.). Sacensību centrs ir Smiltenes centrā pie Baznīcas laukuma.</p> <p> SEB MTB maratona 6. posma On-line seko&scaron;ana ir <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/seb">&scaron;eit</a>.</p> <p> &nbsp;</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-6-smiltenes-posma-marsruti-sadala-velokarte Fri, 18 Sep 2009 11:03:23 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/19-latvijas-ritenbrauceju-vienibas-brauciena-trases-shemas-un-brauciena-vesture 19. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciena Trases shēmas un brauciena vēsture <p>Sadarbībā ar <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a>, esam nopublicējuši <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/racing/stage/LRVB/season/2009/type/sport">19. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciena maršrutus</a> un arī brauciena gaitu. Sadarbojoties ar interneta ziņu portālu KasJauns.lv organizējām brauciena VIP personu sekošanu.</p> <p>12 Tautas Brauciena dalībniekus un komandas izsekojām, izmantojot <a href="http://www.gps-shop.lv/product_info.php?cPath=8&products_id=30">šīs</a> GPS sekošanas iekārtas. VIP personu brauciena gaitai līdzi vērot varēja arī ziņu portālā: <a href="http://www.kasjauns.lv/lv/news/?news_id=8410">KasJauns.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/19-latvijas-ritenbrauceju-vienibas-brauciena-trases-shemas-un-brauciena-vesture Sun, 06 Sep 2009 17:56:44 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-5-posma-marsruti-sadala-velokarte Publicēti SEB MTB 5. posma maršruti sadaļā Velokarte <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo"><img alt="Latvijas MTB maratons" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/14.jpg"/></a> </div> <p>Sadarbībā ar <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a>, esam <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/racing/stage/SEB-5/season/2009/type/sport">nopublicējuši</a> SEB MTB MARATONA 5. posma "Ērgļi" velomaršrutus (09.08.2009.). Sacensību centrs ir Ērgļu stadionā. </p> <p>Turpināsim arī uzsākto sacensību līderu on-line sekošanu: Sacensību centrā nodrošināsim 13 stiprāko Sporta klases dalībnieku On-line sekošanu izmantojot <a href="http://www.gps-shop.lv/product_info.php?cPath=8&products_id=30">GPS sekošanas iekārtas</a>. Ikvienam ir iespēja vērot SEB MTB maratona 5. posma līderu cīņu Internetā arī mājās: <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/seb">SEB 5. posma On-line sekošana</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-5-posma-marsruti-sadala-velokarte Sat, 08 Aug 2009 21:48:54 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-4-posma-marsruti-sadala-velokarte Publicēti SEB MTB 4. posma maršruti sadaļā Velokarte <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo"><img alt="Latvijas MTB maratons" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/14.jpg"/></a> </div> <p>Sadarbībā ar <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a>, esam <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/racing/stage/SEB-4/season/2009/type/sport">nopublicējuši</a> SEB MTB MARATONA 4. posma "Tukums" velomaršrutus (12.07.2009.). Sacensību centrs ir pie Tukuma Ledus halles. Distances maršruts šoreiz solās būtu smags, jo liela daļa trases ir teritorijā ar izteiktu reljefu.</p> <p>Turpināsim arī uzsākto sacensību līderu on-line sekošanu: Sacensību centrā, pie Tukuma Ledus halles, nodrošināsim 12 stiprāko Sporta klases dalībnieku On-line sekošanu izmantojot <a href="http://www.gps-shop.lv/product_info.php?cPath=8&products_id=30">GPS sekošanas iekārtas</a>. Ikvienam ir iespēja vērot SEB MTB maratona 4. posma līderu cīņu Internetā arī mājās: <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/seb">SEB 4. posma On-line sekošana</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-4-posma-marsruti-sadala-velokarte Tue, 07 Jul 2009 09:59:30 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/barona-taka-2009 Barona Taka 2009 <div id="imgset"> <a class="thickbox" title="Barona taka 2009" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/26.jpg" rel="news_26"> <img alt="" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/26_s.jpg"/></a> </div> <p>Kurtuesi.lv karšu serverī, <strong>Velokartes sadaļā</strong>, ir publicētas 2009. gada <a href="http://www.pedas.lv/velo-barons-2009.htm" target="_blank">velomaratona „Barona Taka”</a> distances katrai dienai. Kopējais velomaratona garums ir 740 km un tas tiks veikts 16 dienās.</p> <p>Lai ikvienam interesentam būtu iespēja sekot velomaratona gaitai internetā – kurtuesi.lv karšu serverī tiek nodrošināta iespēja aplūkot 2009. gada velomaratona „Barona Taka” dalībnieku pārvietošanos. GPS sekošanas iekārta nepārtraukti raidīs velobraucēju atrašanās vietu no pirmā līdz pēdējam kilometram, tādējādi ļaujot ikvienam aplūkot to, cik tālu ir tikuši velomaratona dalībnieki un kur tiem visērtāk varētu pievienoties.</p> <p>Ikviens varēs sekot BARONA TAKAS velomaratona gaitai Internetā mājās: <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/baronataka">Barona Takas 2009 On-line sekošana</a></p> <p>Lai iegūtu pieeju on-line sekošanai, <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/baronataka">jāpieslēdzas Barona Taka 2009 sekošanas uzstādījumiem automātiski</a>, vai izmantojot lietotājvārdu un paroli: <strong>BARONA_TAKA</strong></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/barona-taka-2009 Tue, 07 Jul 2009 09:45:58 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-3-posma-marsruti-sadala-velokarte Publicēti SEB MTB 3. posma maršruti sadaļā Velokarte <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo"><img alt="Latvijas MTB maratons" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/14.jpg"/></a> </div> <p>Tiek turpināta sadarbība ar <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a> un esam <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/racing/stage/SEB-3/season/2009/type/sport">nopublicējuši</a> SEB 3. posma "Cēsis" velomaršrutus (21.06.2009.) Lai labāk izpētītu iespaidīgos kāpumus un nobraucienus, iesakām izmantot TOPO karti ar reljefu.</p> <p>Sacensību centrā, Cēsu stadionā, nodrošināsim 13 stiprāko dalībnieku On-line sekošanu izmantojot <a href="http://www.gps-shop.lv/product_info.php?cPath=8&products_id=30">GPS sekošanas iekārtas</a>. Ikviens varēs vērot SEB MTB maratona 3. posma gaitai Internetā arī mājās: <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/seb">SEB 3. posma On-line sekošana</a></p> <p>Lai iegūtu pieeju on-line sekošanai, <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/seb">jāpieslēdzas mūsu uzstādījumiem automātiski</a>, vai izmantojot lietotājvārdu un paroli: <strong>SEB</strong></p> <p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/publiceti-seb-mtb-3-posma-marsruti-sadala-velokarte Thu, 11 Jun 2009 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/rigas-velomaratons-un-ta-on-line-sekosana Rīgas velomaratons un tā On-line sekošana <p>Sadarbība ar Igo Japiņa sporta aģentūru turpinās un piedāvājam ikvienam izmēģināt kurtuesi.lv GPS On-line sekošanas sistēmu, novērojot slavenību pārvietošanos Rīgas velomaratona distancē. Lai to darītu, <a href="http://www.kurtuesi.lv/user/login">ieejiet</a> GPS On-line sekošanas sistēmā ar lietotājvārdu un paroli: <strong>RVM</strong></p> <p>Autorizējoties <a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> GPS On-line sekošanas sistēmā, ikvienam būs iespēja novērot 12 sabiedrībā labi pazīstamu cilvēku atrašanos un pārvietošanās ātrumu uz karšu serverī pieejamām kartēm. Rīgas velomaratona On-line sekošanai visērtāk izmantot karšu servera sadaļu <strong>Velokarte</strong>, izvēloties Rīgas velomaratona Tautas vai Hobija klases distanci.</p> <p>Sacensību centrā būs liels TV ekrāns, kurā ikviens varēs noskaidrot, cik tālu ir tikušas slavenības un just līdzi savam favorītam! Mūsu pārstāvji paskaidros sekošanas sistēmas lietošanu.</p> <p>Pēc sacensībām, <strong>RVM</strong> lietotājā varēs aplūkot ierakstīto GPS punktu vēsturi un precīzi salīdzināt katra riteņbraucēja veikumu! </p> <p>Līdz svētdienai, plkst. 11:00, jo tad ir STARTS!</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/rigas-velomaratons-un-ta-on-line-sekosana Fri, 05 Jun 2009 17:13:27 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/tiek-veidota-latvijas-piesarnoto-vietu-datubaze-interneta Latvijas piesārņoto vietu datubāze internetā <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/pedas"><img alt="Netīro vietu karte" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/23.jpg"/></a> </div> <p><a href="http://www.pedas.lv" target="_blank">Projekts Pēdas</a> un interneta karšu portāls <a href="http://www.kurtuesi.lv">kurtuesi.lv</a>, kopīgi sadarbojoties, ir izveidojis <a href="http://www.kurtuesi.lv/pedas">Latvijas piesārņojuma karti internetā</a>. Internetā bāzētajā kartē ikvienam iedzīvotājam ir iespēja maksimāli precīzi norādīt tam zināmās piesārņotās vietas Latvijā, kā arī aplūkot un apstiprināt jau ievadītus Latvijas piesārņotos punktus.</p> <p>Nav nekāds jaunums, ka "Lielajā Talkā" vai citās vides uzkopšanas akcijās, attīrītās vietas gada laikā tiek atkal piemēslotas. Tāpēc ir izveidota interaktīva Latvijas piesārņoto vietu interneta karte, kuras mērķis ir vākt informāciju par Latvijas piesārņotajām vietām, lai pēc iespējas precīzāk apkopotu un izveidotu ģeogrāfiskās informācijas datubāzi, kas būs noderīga organizējot nākamās talkas. Apkopotā informācija palīdzēs informēt arī pašvaldības un citas atbildīgās institūcijas par reālo situāciju Latvijas teritorijā.</p> <p>Laika gaitā, interneta karte atklās "Latvijas piesārņojuma sarkanos punktus" - vietas, kuras ik gadu tiek piesārņotas no jauna.</p> <p>Ikviens tiek aicināts piedalīties Latvijas piesārņoto vietu datu bāzes izveidē. Projekts ir plānots ilglaicīgs un apkopotā informācija palīdzēs īstenot mērķi – 10 gadu laikā Latvijai kļūt par tīrāko valsti pasaulē!</p> <p>Latvijas daba ar savu vienreizējo daudzveidību ir mūsu kopīgais īpašums un lielākais dārgums, kurš mums pašiem ir jākopj. Tāpēc aicinām visus kopīgiem spēkiem uzturēt mūsu vidi tīru un sakoptu, būt atbildīgiem un nepiemēslot dabu!</p> <p> Papildus informācija: </p> <ul> <li>Projekts Pēdas – <strong>28935605</strong>, <a href="http://www.pedas.lv" target="">www.pedas.lv</a></li> <li>kurtuesi.lv – <strong>22057777</strong>, <a href="http://www.kurtuesi.lv" target="">www.kurtuesi.lv</a></li> </ul> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/tiek-veidota-latvijas-piesarnoto-vietu-datubaze-interneta Mon, 25 May 2009 15:08:33 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/seb-kalnu-divritenu-maratona-2-posma-on-line-sekošana SEB kalnu divriteņu maratona 2. posma On-line sekošana <p>Turpinās SEB kalnu divriteņu maratona On-line sekošana, kuru pilnībā nodrošina kurtuesi.lv. Nodrošināsim iespēju ikvienam sekot SEB MTB maratona 2. posma gaitai internetā. <a href="http://www.gps-shop.lv/product_info.php?cPath=8&products_id=30">GPS sekošanas iekārtas</a> tiks izsniegtas sekojošiem sportistiem un sportistēm:</p> <ul> <li>Caspar Austra;</li> <li>Raivis Zīmelis;</li> <li>Taavi Selder;</li> <li>Gints Jakovels;</li> <li>Andris Smirnovs;</li> <li>Helmet Tamkrov;</li> <li>Toms Skujiņš;</li> <li>Reinis Andrijanovs;</li> <li>Normunds Zviedris;</li> <li>Allan Oras;</li> <li>Ivanda Eiduka.</li> </ul> <p>Lai iegūtu pieeju on-line sekošanai, <a href="http://www.kurtuesi.lv/user/login">jāpieslēdzas sistēmai</a>, izmantojot lietotājvārdu un paroli: <strong>SEB</strong></p> <p> Kad esiet iegājuši "SEB MTB maratons" profilā, nospiediet kurtuesi.lv sadaļu Veloceliņi un aktivizējiet SEB MTB 2. posma trasi, lai piekļūtu distances maršrutam.</p> <p>Kreisās malas sadaļā "GPS iekārtas", izvēlieties "Visas" GPS sekošanas iekārtas un sekot līdzi "Kartes izmaiņām". Šādi uz kartes automātiski tiks attēlotas visu sportistu atrašanās vietas izmaiņas un to pārvietošanās ātrums.</p> <p>Ja vēlaties aplūkot braucēju pārvietošanās vēsturi, sadaļā "Vēsture", norādiet laiku, cik senu vēsturi vēlaties aplūkot. Ja sekojiet sacensību gaitai to faktiskā norises laikā, ielieciet ķeksi pie "Rādīt" un atstājiet 4 stundas. Tad Spiediet sarkano pogu "Rādīt" un uz kartes tiks attēloti un ik pēc minūtes atjaunoti pēdējie dalībnieku punkti un pārvietošanās vēsture. Aktivizējot pogu "i" un ar peles kursoru uzejot uz katra vēstures punkta, uzzināms tā ieraksta laiks un pārvietošanās ātrums.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/seb-kalnu-divritenu-maratona-2-posma-on-line-sekošana Fri, 22 May 2009 16:20:45 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/pirmie-20-veloturisma-marsruti Pirmie 20 velotūrisma maršruti <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo"><img alt="Velozīme" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/20.jpg"/> </div></a> <p>Ir publicēti pirmie 20 velotūrisma maršruti. Tie ir pieejami sadaļā Velokarte, zem izvēlnes - Tūrisms.</p> <p> Visa Latvijas teritorija ir sadalīta 5 reģionos (Rīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale un Vidzeme). Katrā no tiem ir apskatāmi mums pašreiz pieejamie velotūrisma maršruti. Plānots, ka tuvākā laikā šī sadaļa vēl attīstīsies ar papildus informāciju. Sekojiet līdzi jaunumiem un tikmēr izmēģiniet pirmos velotūrisma maršrutus dzīvē! </p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/pirmie-20-veloturisma-marsruti Fri, 15 May 2009 14:10:37 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/gpsshoplv-sadarbiba-ar-swedbank-lizings gps-shop.lv sadarbība ar Swedbank līzings <div id="imgset"> <a href="http://www.gps-shop.lv" target="_blank"><img alt="gps-shop.lv" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/19.png"/></a> </div> <p>Esam noslēguši sadarbības līgumu ar Swedbank līzingu un ikvienam šīs bankas klientam nodrošinām iespēju mūsu uzturētajā GPS Navigācijas un sekošanas iekārtu on-line veikalā <a href="http://www.gps-shop.lv" target="_blank">gps-shop.lv</a>, iegādāties preces uz nomaksu.</p> <p>&nbsp;</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/gpsshoplv-sadarbiba-ar-swedbank-lizings Thu, 30 Apr 2009 13:02:38 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/latvijas-orientesanas-federacijas-karsu-registrs Latvijas Orientēšanās Federācijas karšu reģistrs <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/lof"><img alt="Latvijas Orientēšanās Federācijas karšu reģistrs" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/18.gif"/></a> </div> <p>No šodienas <a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> karšu serverī sāk darboties jauna sadaļa - Orientēšanās kartes.</p> <p>Kopā ar Latvijas Orientēšanās Federāciju (LOF) veidojam Latvijas orientēšanās <a href="http://www.kurtuesi.lv/lof">karšu reģistru</a>, vienlaicīgi to publicējot internetā.</p> <p>Karšu reģistra mērķis ir padarīt publiski apskatāmas visas Latvijas teritorijā esošās orientēšanās kartes vienkopus – internetā. Prognozēts, ka kopā šajā datubāzē varētu tikt ievāktas līdz pat 1000 dažādām orientēšanās kartēm, tomēr nepārtraukti tiek zīmētas aizvien jaunas.</p> <p>Orientēšanās ir lielākais no tautas sporta veidiem Latvijā, tāpēc mums ir īpašs prieks strādāt priekš tik daudziem, kas saprot un novērtē labas kartes!</p> <p>Projekts ir tikai sākuma stadijā un šobrīd tajā pieejamas 2008. gada kartes. Lai publicētu pārējās orientēšanās kartes, īpaši svarīgi ir aktīvi iesaistīties visiem orientēšanās karšu īpašniekiem un vienoties ar LOF par Latvijas orientēšanās karšu reģistra sakārtošanu.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/latvijas-orientesanas-federacijas-karsu-registrs Fri, 24 Apr 2009 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/seb-mtb-velomaratona-on-line-sekosana SEB MTB Velomaratona On-line sekošana <div id="imgset"> <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo"><img alt="Latvijas MTB maratons" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/14.jpg"/></a> </div> <p>Sācies projekts: SEB MTB Velomaratona On-line sekošana, kuru pilnībā nodrošina <a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a>. Nodrošināsim iespēju ikvienam sekot velomaratona gaitai internetā. Trasē būs novērojami 10 velobraucēji, kurus noteiks neilgi pirms starta. </p> <p>Lai iegūtu pieeju on-line sekošanai, <a href="http://www.kurtuesi.lv/user/login">jāpieslēdzās sistēmai</a>, izmantojot lietotājvārdu un paroli: <strong>SEB</strong></p> <p> Kad esiet iegājuši "SEB MTB maratons" lietotājā, nospiediet sadaļu Veloceliņi, lai piekļūtu SEB MTB Maratona distances maršutam. Autorizējoties, Jums ir visas iespējas sekot līdzi sacensību gaitai on-line režīmā desmit GPS sekošanas iekārtām. Pēc sacensībām varēsiet apskatīt braucēju pārvietošanās vēsturi ar katras vietas laikiem un konkrētā brīža pārvietošanās ātrumiem.</p> <p>Lai labi ripo!</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/seb-mtb-velomaratona-on-line-sekosana Thu, 23 Apr 2009 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/seb-mtb-maratona-velomarsuts SEB MTB maratona velomaršuts <p>Sākot ar 8. aprīli, tiek atvērta ilgi gaidītā sadaļa - <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo" >Veloceliņi</a>. Pašreiz jau darbojas apakšadaļa - Velosacensības. (Sadarbībā ar <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a>). Tajā var aplūkot maršutus SEB MTB Velomaratona 1. posmam <a href="http://www.kurtuesi.lv/velo/racing/stage/SEB-1/season/2009/type/sport">Cēsis - Valmiera</a>, kas notiks 26. aprīlī. Tiklīdz būs zināmi pārējo posmu maršuti, arī tie būs redzami šeit.</p> <div id="imgset"> <a class="thickbox" title="Sporta klases distance" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/17_1.jpg" rel="news_17"> <img alt="" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/17_1_s.jpg"/></a> <a class="thickbox" title="Tautas klases distance" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/17_2.jpg" rel="news_17"> <img alt="" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/17_2_s.jpg"/></a> </div> <p class="clear"></p> <p>Drīzumā tiks izveidota arī otra apakšsadaļa - Velotūrisms. Tajā publicēsim Latvijas Velotūrsima maršutus.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/seb-mtb-maratona-velomarsuts Wed, 08 Apr 2009 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesi-2-0 KurTuEsi 2.0 <p>Ar prieku paziņojam Jums, ka 2. aprīlī sāk darboties jaunā versija - KurTuEsi 2.0</p> <p>2. aprīlī ir arī mūsu viena gada jubileja! Vecā versijā ir apskatāma sadaļā <a href="http://old.kurtuesi.lv"target="_blank">old.kurtuesi.lv</a></p> <p>Gada laikā būtiski ir uzlaboti mūsu kartes dati, nākušas klāt jaunākās 2008. gada ortofotokartes, esam palielinājuši Topo karšu pārklājumu un padarījuši tās ērtāk aplūkojamas.</p> <p>KurTuEsi 2.0 versijā ir veikti sekojoši uzlabojumi:</p> <ul> <li>Daudz ērtāka datu pārlūkošana - karte ir apskatāma pilnā ekrāna skatā.</li> <li>Uzlabota karšu kontrole - tagad karti ir iespējams pietuvināt un attālināt ar peles rullīti, to bīdot uz priekšu un atpakaļ.</li> <li>Uzlabota objektu mēklēšana - mēklētājā ir iespējams atrast pilsētas, apdzīvotās vietas, pagastus, novadus, adreses un Latvijas ezerus.</li> <li><strong>Sekošanas pakalpojumu lietotājiem</strong> ir padarīta ērtāka objektu kustības vēstures pārlūkošana, optimizēta atskaišu sagatavošana un veikti uzlabojumi interešu zonu definēšanā.</li> <li>Katram GPS <strong>sekošanas pakalpojuma lietotājam</strong> ir iespēja atļaut citiem sekot līdzi savai GPS sekošanas iekārtai, tā veidojot interešu grupas.</li> <li>Kartē ir daudz vairāk krāsu, ceram, ka Jums patīk!</li> </ul> </p> <p>Ar cieņu,</p> <p>kurtuesi.lv komanda</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesi-2-0 Thu, 02 Apr 2009 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesilv-sadarbiba-ar-pedaslv kurtuesi.lv sadarbība ar pedas.lv <p>Projekts Pēdas ir vides un izglītības projekts, kura mērķis ir veicināt sabiedrībā atbildīgu attieksmi pret apkārtni, ilgtspējīgi rūpējoties par daudzveidīgu, tīru un veselīgu vidi. Šajā projektā kurtuesi.lv iesaistās jau otro gadu. Drīzumā būsim radījuši rīku talku organizēšanai – Latvijas piesārņoto vietu karti: to ikviens varēs aplūkot, ziņot par kādu piesārņotu vietu, kā arī pieteikties uz drīzumā rīkotām talkām. </p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesilv-sadarbiba-ar-pedaslv Sat, 28 Mar 2009 00:00:00 +0200 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/latvijas-celu-karte Latvijas ceļu karte <div id="imgset"> <a class="thickbox" title="Latvijas Ceļi v.1.0" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/11.jpg" rel="news_10"> <img src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/11_s.jpg" alt=""/></a> <a class="thickbox" title="Latvijas Ceļi v.1.0 TOPO" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/11_1.jpg" rel="news_10"> <img src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/11_1_s.jpg" alt="bilde"/></a> </div> <p>Uzturam <a target="_blank" href="http://garmin.lv/map_errors.html">Garmin.lv</a> navigācijas iekārtu kartogrāfisko materiālu par Latvijas teritoriju – <a target="_blank" href="http://gps-shop.lv/product_info.php?cPath=6&products_id=64">Latvijas Ceļi v.1.0</a> un <a target="_blank" href="http://gps-shop.lv/product_info.php?cPath=6&products_id=65">Latvijas Ceļi v.1.0 TOPO</a>. Tas ļauj mums nepārtraukti progresēt, atjaunot datus un padarīt tos brīvi pieejamus sabiedrībai projekta <a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> kartē. Sniedzam pirmo šāda veida risinājumu Latvijā.</p> <p class="clear"></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/latvijas-celu-karte Thu, 26 Mar 2009 00:00:00 +0200 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/2008-gada-ortofoto 2008. gada Ortofoto <div id="imgset"> <a class="thickbox" title="2008. gada Ortofoto" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/10.png" rel="news_10"> <img alt="" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/10_s.png"/></a> </div> <p><a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> komanda ir priecīga paziņot par jaunu, 2008. gada LR Ortofoto datu pievienošanu sistēmai. Atjaunotajos augstas izšķirtspējas datos ir redzamas pēdējās izmaiņas vidē - tā ir pati jaunākā kartogrāfiskā informācija, kas pieejama publiski.</p><p> Aktualizētas ir arī sekojošas pilsētas: <strong>Liepāja</strong>, <strong>Skrunda</strong>, <strong>Limbaži</strong>, <strong>Rūjiena</strong>, <strong>Valmiera</strong>, <strong>Cēsis</strong>, <strong>Madona</strong>, <strong>Gulbene</strong> un <strong>Balvi</strong>.</p> <p class="clear"></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/2008-gada-ortofoto Sat, 21 Mar 2009 00:00:00 +0200 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesilv-velocelini kurtuesi.lv Veloceliņi <p>Jau pavisam drīz, aprīļa vidū, kurtuesi.lv mājas lapā tiks atvērta jauna sadaļa – Veloceliņi.</p> <p>Sadarbībā ar Igo Japiņa Sporta Aģentūru un <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a>, mūsu karšu serverī varēsiet aplūkot velomaršutus un plānot Jūsu velobraucienus. kurtuesi.lv kartē varēs sekot līdzi velosacensībām tiešraidē.</p> <p>Pašlaik tiek apkopota informācija par Latvijas teritorijā esošajiem veloceliņiem pilsētās un velotūrisma maršrutiem pārējā Latvijas teritorijā, sadarbojoties ar <a href="http://www.celotajs.lv" target="_blank">www.celotajs.lv</a>. </p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/kurtuesilv-velocelini Sun, 04 Jan 2009 00:00:00 +0200 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/ortofoto-kartes Ortofoto kartes <p><a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> komanda sadarbībā ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru piedāvā iespēju izmantot jaunākās ortofoto kartes Latvijas teritorijā. Mājas lapā iekļautās jaunākās otrofotokartes ikvienam mūsu pakalpojumu lietotājam ļauj labāk uztvert un analizēt apkārtējā vidē notiekošo un iepazīt apkārtni no putna lidojuma.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/ortofoto-kartes Fri, 22 Aug 2008 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/latvijas-juras-burasanas-atklatais-cempionats-regate Latvijas Jūras burāšanas atklātais čempionāts regatē <p>No 23. līdz 27. jūlijam norisinās nozīmīgākā Latvijas tradicionālā regate – Latvijas Jūras burāšanas atklātais čempionāts regatē. Vairāk informācijas par regati organizatoru <a href="http://www.sailing-latvia.lv/index.php?mod=6&news_id=92" target="blank">mājas lapā</a>. Regatē 9 jahtas ir aprīkotas ar <a target="_blank" href="http://gps-shop.lv/index.php?cPath=8">GPS sekošanas iekārtām</a> – tātad jebkuram ir iespēja sekot līdzi notiekošajam regatē!</p> <p>Šī iespēja bija pieejama ar mūsu mājas lapas <a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> starpniecību. Sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā un Jūs varēsiet vērot arī citas aktivitātes Latvijā on-line režīmā.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/latvijas-juras-burasanas-atklatais-cempionats-regate Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/25rigas-velomaratons 25. Rīgas velomaratons <div id="imgset"> <a class="thickbox" title="25. Rīgas velomaratona trase" href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/rvm_2008.png" rel="news_0"> <img alt="" src="http://www.kurtuesi.lv/images/news/rvm_2008_s.png"/></a> </div> <p>Attīstām iespēju, izmantot <a href="http://www.kurtuesi.lv/">kurtuesi.lv</a> sekošanas pakalpojumus arī sporta un atpūtas pasākumos. Nākamās nedēļas nogalē 1. jūnijā notiks 25. Rīgas velomaratons, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA "Igo Japiņa Sporta aģentūru".</p> <p>Balstoties uz <a href="http://www.velo.lv" target="_blank">www.velo.lv</a> publicēto Tautas brauciena trases aprakstu, esam to attēlojuši mūsu kartē. Pirmkārt interesenti var iepazīties ar pašas tautas brauciena trases izvietojumu, kā arī, protams, izmantot sekošanas iespējas sacensību laikā. Vienīgais kas nepieciešams ir dalībniekam līdzi paņemt <a target="_blank" href="http://gps-shop.lv/index.php?cPath=8">GPS sekošanas iekārtu</a>, un tad Jums būs iespējams sekot līdzi sacensību gaitā!!!</p> <p>Darām to, jo paši piedalāmies, kā arī iesakām to darīt arī JUMS!</p> <p class="clear"></p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/25rigas-velomaratons Wed, 21 May 2008 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/jaunas-iespejas-sekosanas-vesture Jaunas iespējas - sekošanas vēsture <p>Attīstām portālu, piedāvājam jaunas iespējas!</p> <p>Piedāvājam iepazīties un testēt jauno pakalpojumu <strong>sekošanas vēsture</strong>. </p> <p>Pakalpojums <strong>sekošanas vēsture</strong> sniedz iespēju redzēt <a target="_blank" href="http://gps-shop.lv/index.php?cPath=8">GPS sekošanas iekārtas</a> atrašanās vietas pēdējās 4 stundas, tas ļaus pilnīgāk izmantot mūsu sistēmas iespējas. Pašreiz šis pakalpojums ir pieejams testa režīmā.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/jaunas-iespejas-sekosanas-vesture Fri, 18 Apr 2008 00:00:00 +0300 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/psrs-laika-topografiskas-kartes-meroga-1-10000 PSRS laika topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 <p>No šodienas 18. marta piedāvājam izmantot kā papildus kartes pārlūkošanas informāciju skenētas PSRS laika armijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000. Pārklājums diemžēl <a href="http://www.kurtuesi.lv/images/news/topo_10000_parklajums.jpg" target="_blank">nav visa Latvijas teritorija</a>, bet tās kartes, kas mums bija pieejamas, nododam Jums brīvai lietošanai. Topogrāfiskā karte parādās kad pietuvinājums ir vismaz 1:75 000, to aktivizējot ar Topo rīku (kartes labajā malā).</p> <p>Strādājam pie cita mēroga topogrāfisko karšu sagatavošanas, ievietošanai kurtuesi.lv.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/psrs-laika-topografiskas-kartes-meroga-1-10000 Tue, 18 Mar 2008 00:00:00 +0200 http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/adresu-meklesana Adrešu meklēšana <p>Esam pilnībā sakārtojuši adrešu meklēšanas funkcionalitāti. Tagad ļoti ērti un nekļūdīgi iespējams atrast jebkuru adresi visā Latvijas teritorijā. Meklēšana iespējama 2 veidos:</p> <ul id="aboutlist"> <li type="disc"><span class="blacktext">atsevišķi pa katru rajonu vai republikas nozīmes pilsētu;</span></li> <li type="disc"><span class="blacktext">kā arī uzreiz visā Latvijas teritorijā.</span></li> </ul> <p>Lai vienkāršāk būtu noteikt, kura adrese ir Jūsu meklētā, ja tādas ir vairākas Latvijā, tad tam palīdzēs papildus informācija, kurā norādīts ciems vai pilsēta, pagasts un rajons.</p> http://www.kurtuesi.lv/news/show/comments/adresu-meklesana Sat, 15 Mar 2008 00:00:00 +0200